Liv i Hjertecentret

Liv i Hjertecentret


- er et center for personlig og spirituel vækst, og mit ønske som terapeut, behandler og underviser er at være til hjælp på din udviklingsvej.


Tilbuddene om yoga, pilates, mensendieck gymnastik, mindfulness, terapi, behandling, massage, kurser og rejser etc. er alle værktøjer, der hjælper dig til fysisk, psykisk og sjælelig sundhed og harmoni.


Værktøjerne hjælper dig til at slippe begrænsende livsanskuelser og mønstre og i stedet for give liv til indre fred, glæde og livslyst. Opleve dig selv som et helt menneske fuld af levende væren. ja, kort sagt, opleve et mere kærligt og nærværende liv i hjertecentret. 


Den brede vifte af tilbud betyder, at du meget præcist kan hente hjælp og støtte uanset om du ønsker en fysisk, kropslig, psykisk eller spirituel tilgang. Vel mødt i Liv i HjertecentretKærlig hilsen


Bibi Koch